Kurser Vi hjälper dig att utvecklas!

kurs i mindfulness

Vi lever i en tid med snabba förändringar, accelererande tekniska krav och konstant pågående informationsflöde. Detta ställer högre krav på våra mentala resurser. Vi behöver lära oss tekniker för att behålla fokus, ladda om och hantera impulshandlingar. Dagens största utmaning är inte att vara online utan att vara uppkopplad med sig själv.

Syftet med kursen är att utveckla personligt självledarskap. Målet är att hitta strategier för att skapa lugnet i vardagen. Verktygen är Mindfulness och dess olika tekniker:

Diafragmaandningen
Kroppsskanning
Identifiera känslan
Sinnesnärvaro
En tanke är bara en tanke.
Höra sin egen röst
Stopp-tekniken
Aktivera sig själv
Distraktion
Acceptans

 Citat från utvärdering av kursen

”Jag har lärt mig att mindfulness inte bara handlar om meditation och andning. Jag har blivit uppmärksammad på att det (bara) är jag som kan påverka mitt förhållningssätt, mina tankar och mina känslor och att detta är faktorer som bidrar till att jag kan leva i harmoni med mig själv.”

Antal tillfällen: 8 á 75 minuter
Kursstart: 26/2-2019
Kursdag: Tisdagar kl. 18.15 – 19.30 
Pris: 1695 kr
Plats: Konferensen plan 2, inga ombyteskläder behövs
Kursledare: Marina Simonsson
Anmälan: Via receptionen eller vår hemsida

Klicka här för att boka kurs

 

 

 

 

 

golf fitness kurs

Med start den 15 oktober 2018 drar vi igång vårt Golf Fitness. Denna säsong erbjuder vi alla golfare att träna sin golffysik i vår Golf Fitnesskurs. Under sakkunnig ledning arbetar vi på att förbättra din rörlighet,stabilitet, balans och styrka. Det innebär att du kan använda hösten och vintern till att förbereda dig för nästa säsong på ett optimalt sätt. Vem vill inte vara uthållig, stark och smidig när det är dags att pegga upp 2019 års säsong?

Antal tillfällen: 20
Kursstart: 15/10-2018, sista kurstillfälle 11/3-2019
Kursdag: Måndagar kl. 19.40
Pris: 1950 kr (för FA-medlem 1750 kr)

Klicka här för att boka kurs

Vattenkurser 2019

I vattnet hittar du våra vattenkurser som innefattar 15 träningstillfällen (1 gång i veckan). Kurserna startar i januari och augusti varje år. Du kan närsomhelst hoppa på en kurs om det finns lediga platser.
Terminsstart vecka

Måndag 11:05 FULL
Tisdag   11;05  & 19:05
Onsdag 11:05, 14:05 & 19;00
Torsdag  18:05
Fredag 11:05

Våra kurser kostar 1200 :- per termin.

kursvatten

Born to move – barnkurser vt 2019

Born to move är en träningsform som är skapade för barn och
ungdomar. Musiken och rörelserna är anpassade för varje åldersgrupp
och varvas med lek, dans och sport.

2- 3 år:
Barnen deltar tillsammans med en förälder. Genom att sjunga och dansa utvecklar vi motorik, tal och kroppskännedom. All musik är på svenska för att barnen ska kunna följa med.

Söndagar 09.15 – 10.00
795 kr (895 kr icke-medlem)
Start vecka 4 (10 tillfällen)
OBS! Barnen deltar tillsammans med förälder.

 

klicka här för att boka kurs

born to move 4 – 5 år

Genom att dansa, sjunga och röra sig till specialframtagna musik- och danssagor tränar vi vår fantasi, inlevelseförmåga, koncentration och kreativitet. Passen handlar om att upptäcka rörelseglädjen medan vi på samma gång utvecklar kroppsmedvetenhet och motorik. Terminen avslutas med en uppvisning.

Söndagar 10.15-11.00
995 kr (1095 icke-medlem)
Start vecka 4 (10 tillfällen)

klicka här för att boka kurs

 

born to move 6-7 år

6-7 år:
De äldre barnen arbetar mer träningsorienterat med hjälp rörelsekategorier som MOVE, DANCE, PUNCH/ KICK, JUMP, YOGA och GAMES. Vi varvar olika former av rörelse med lekar och väcker rörelseglädje i en form fri från tävlingsinslag. Terminen avslutas med en uppvisning.

Söndagar 12.00 -12.45

995 kr (1095 icke-medlem)
Start vecka 4 (10 tillfällen)

klicka här för att boka kurs