Kurser Vi hjälper dig att utvecklas!

pt small group mindfulness

Mindfulness

Med hjälp av vår medvetenhet, mindfulness, kan vi bryta ner automatiken i vår upplevelse och se verkligheten som den är.
Kroppen, känslan, tanken och handlingen. Tillsammans skapar de vårt nu och lägger grunden till vår upplevelse av världen. Mindfulness handlar om att stanna upp och observera sig själv i nuet. Vad händer i min kropp just nu? Vad tänker jag just nu? Det är i nuet vi skapar förändring i våra liv. Det handlar också om att fråga sig själv hur väl man tagit hand om sina behov och sin hälsa.

I PT Small Group Mindfulness kommer vi bl.a. arbeta med olika Mindfulness tekniker som diafragmaandningen, meditation, sinnesnärvaro, kroppsscanning. Du kommer öka din kropps-kännedom, lära känna igen dina känslor, behov och impulser. Våra träffar består av föredrag, praktiska övningar och reflektioner.

Antal tillfällen: 8 á 60 minuter
Kursstart: 23/10-2018
Kursdag: Tisdagar kl. 19.15  FULLBOKAD!
Pris: 1695 kr
Plats: Konferensen plan 2, inga ombyteskläder behövs
Anmälan: Via receptionen eller vår hemsida

Klicka här för att boka kurs

 

 

 

 

 

golf fitness kurs

Med start den 15 oktober 2018 drar vi igång vårt Golf Fitness. Denna säsong erbjuder vi alla golfare att träna sin golffysik i vår Golf Fitnesskurs. Under sakkunnig ledning arbetar vi på att förbättra din rörlighet,stabilitet, balans och styrka. Det innebär att du kan använda hösten och vintern till att förbereda dig för nästa säsong på ett optimalt sätt. Vem vill inte vara uthållig, stark och smidig när det är dags att pegga upp 2019 års säsong?

Antal tillfällen: 20
Kursstart: 15/10-2018, sista kurstillfälle 11/3-2019
Kursdag: Måndagar kl. 19.40
Pris: 1950 kr (för FA-medlem 1750 kr)

Klicka här för att boka kurs

Vattenkurser 2019

I vattnet hittar du våra vattenkurser som innefattar 15 träningstillfällen (1 gång i veckan). Kurserna startar i januari och augusti varje år. Du kan närsomhelst hoppa på en kurs om det finns lediga platser.
Terminsstart vecka

Måndag 11:05
Tisdag  11;05  & 19:05
Onsdag: 6:45, 11:05, 14:05 & 19;00
Torsdag  18:05
Fredag 11:05

Våra kurser kostar 1200 :- per termin.

kursvatten

Born to move – barnkurser vt 2019

Born to move är en träningsform som är skapade för barn och
ungdomar. Musiken och rörelserna är anpassade för varje åldersgrupp
och varvas med lek, dans och sport.

2- 3 år:
Barnen deltar tillsammans med en förälder. Genom att sjunga och dansa utvecklar vi motorik, tal och kroppskännedom. All musik är på svenska för att barnen ska kunna följa med.

Söndagar 09.15 – 10.00
795 kr (895 kr icke-medlem)
Start vecka 4 (10 tillfällen)
OBS! Barnen deltar tillsammans med förälder.

 

klicka här för att boka kurs

born to move 4 – 5 år

Genom att dansa, sjunga och röra sig till specialframtagna musik- och danssagor tränar vi vår fantasi, inlevelseförmåga, koncentration och kreativitet. Passen handlar om att upptäcka rörelseglädjen medan vi på samma gång utvecklar kroppsmedvetenhet och motorik. Terminen avslutas med en uppvisning.

Söndagar 10.15-11.00
995 kr (1095 icke-medlem)
Start vecka 4 (10 tillfällen)

klicka här för att boka kurs

 

born to move 6-7 år

6-7 år:
De äldre barnen arbetar mer träningsorienterat med hjälp rörelsekategorier som MOVE, DANCE, PUNCH/ KICK, JUMP, YOGA och GAMES. Vi varvar olika former av rörelse med lekar och väcker rörelseglädje i en form fri från tävlingsinslag. Terminen avslutas med en uppvisning.

Söndagar 12.00-12.45
995 kr (1095 icke-medlem)
Start vecka 4 (10 tillfällen)

klicka här för att boka kurs

athletic move

8-12 år:

Ungdomsträning i lekfullt format där rörelseglädje står i fokus och tränings sker utan tävlingsinslag.

Söndagar 11.30 – 12.15
895 kr (995 icke-medlem)
Start vecka 4 (10 tillfällen)

klicka här för att boka kurs

Filborna Arena Family Move

Filborna Arena Family Move ett pass där barn och vuxna tränar tillsammans i former som utmanar alltifrån kondition, styrka och rörlighet till balans, koordination och samarbetsförmåga. Under passet varvar vi lek med mer renodlade träningsinslag och arbetar både tillsammans och enskilt i former som engagerar både liten och stor och gör att alla, oberoende av nivå, kan delta!

Barn 6-10 år tillsammans med 1 vuxen
8 tillfällen
Start v.4, söndagar 11.15
Pris 995 kr för medlem, gäller 1 barn + 1 vuxen (1095 kr för icke medlem)

Klicka här för att boka kurs

 

 

Athletic MOVE

Ungdomsträning i lekfullt format där rörelseglädje står i fokus och tränings sker utan tävlingsinslag.

Vi vill att alla barn och unga ska få möjligheten att upptäcka rörelseglädje! ,
Genom glädjefylld och prestigelös aktivitet vill vi främja hälsa och glädje i en miljö som är fri från prestationskrav.
Passet är uppbyggd i 3 block och är 45 minuter långt. Teori varvas med träning.
För att leverera en aktivitet som förenar sammanhållning och social samvaro med kvalitativ träning arbetar vi med olika träningskvalitéer/ fokus.

Ålder 8 – 12 år
Start vecka 4 (10 tillfällen), söndagar 11.30
Pris 995 kr för medlem (1095 kr icke medlem)