Företag Friskvård till ditt företag

Hur kan du som arbetsgivare bidra till en bättre hälsa för dina medarbetare?

Allt fler företag inser vikten av att vårda personalens hälsa. Fysisk aktivitet ger en friskare och och gladare personalstyrka vilket medför lägre sjukfrånvaro och anställda som vill och orkar prestera bättre. Vad är då smartare än att erbjuda träning på arbetstid eller andra former av subventionerad träning.

Exempel på hur vi arbetar med flera arbetsgivare idag:

  • Egen klass med instruktör där arbetsgruppen tränar på arbetstid 1 gång i veckan på morgonen och avslutar med gemensam frukost.
  • Möten/konferenser där vi kombinerar tillgång till konferensrum med egen gemensam träning
  • 12 veckors projekt med föreläsningar, gemensamma träningar samt mätningar

För mer information kontakta sarah.thorn@filbornaarena.se

Här kan du läsa om vårt samarbete med Anticimex

Vi på Anticimex Helsingborg har som en del i vårt friskvårdsteam 2018 valt att samarbeta med Filborna Arena. Filborna Arena har bistått med träninsgpass med sina kompetenta instruktörer och tillgängliggjort sitt konferensrum och därmed möjliggjort för oss att kombinera personalmöte och träning. Första gången testade vi spinning och Tabata utomhus och planering för nästa tillfälle är redan igång. Tack vara läget på arenan med Filborna Skogpark i anslutning har vi också haft möjlighet att erbjuda vår personal skogspromenad som alternativ till träning på anläggningen.  Vi kommer garanterat att bygga vidare på detta samarbete.

/Linda Lidberg, Platschef Anticimex Helsingborg