Integritetspolicy

1.    INLEDNING & SYFTE

Filborna Arena värnar om Din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Vi följer den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018. Den nya lagen har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom EU. Det innebär en ökad säkerhet och trygghet när det gäller hanteringen av dina personuppgifter.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Filborna Arena hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Policyn omfattar all hantering av personuppgifter.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka personuppgifter om dig som behandlas när du blir medlem på Filborna Arena, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. I denna integritetspolicy använder vi begreppet ”personuppgifter” för information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Denna policy riktar sig till dig som är medlem på Filborna Arena.

2.    PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Filborna Arena AB, org.nr 556337 – 9444, är personuppgiftsansvarig. Filborna Arena är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

3.    INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du blir medlem på Filborna Arena behandlar vi de personuppgifter om dig som krävs för att genomföra medlemsavtalet. Genom att bli medlem på Filborna Arena accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter samt samtycker till att viss information överförs till tredje part såsom Mywellness, vilket beskrivs längre fram i dokumentet.

Följande personuppgifter samlas in och behandlas, för att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i medlemsavtalet;

 • Information som du lämnar till oss vid tecknande av medlemskap såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, foto samt vid tecknande av autogiroavtal lämnas även bankkontonummer
 • Information om köp som görs i anläggningen som registreras på ditt kundkonto, såsom köp av tjänster (ex. personlig träning, coachsamtal, kurser) samt köp av varor;
 • Bokningar av tjänster såsom gruppträningsklasser, personlig träning etc;
 • Träningshistorik och besöksstatistik
 • För att hålla en god kund- och registervård, inhämtar Filborna Arena regelbundet adressuppgifter från Skatteverkets folkbokföring.

3.1 Kamerabevakning

 • På Filborna Arena finns övervakningskameror
 • Vi har kameraövervakning för våra besökares och personals säkerhet.
 • Rättslig grund: För att förhindra stölder
 • Vi sparar inspelat material i 30 dagar
 • Kontaktperson: Henrik Eversholt, henrik@filbornaarena.se. 042 450 84 34.

4.    ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Filborna Arena behandlar dina personuppgifter som du lämnar i samband med tecknande av medlemskapet, eller vid ett senare tillfälle, i syfte att du ska få åtkomst till de tjänster som beskrivs i medlems avtalet. I dessa tjänster ingår möjlighet att använda våra applikationer och verktyg samt kunna ge dig relevant information om bokningar och ditt användarkonto.

Filborna Arena behandlar dina personuppgifter för följande ändamål;

 • Teckna medlemskap och därmed ge dig åtkomst och tillgång till Filborna Arenas utbud och tjänster;
 • Hantera autogiro;
 • Ge dig behörighet och åtkomst till ditt användarkonto för att möjliggöra bokning av gruppträningsaktiviteter samt övriga tjänstebokningar;
 • Presentera träningsstatistik (besök och träningspass);
 • Erbjuda en säker träningsmiljö (inpasseringskontroll ex);
 • Säkerställa din identitet och ålder;
 • Hantera dina uppgifter av betalinformation;
 • Hantera frågor, reklamationer och återköp;
 • Kontakta dig, via e-post eller telefon, för att exempelvis lösa problem med ditt konto etc.
 • Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande i förhållande till dig

 

Filborna Arena behandlar även personuppgifter med ditt samtycke för följande ändamål;

 • Nyhetsbrev och marknadsföringsutskick som kommuniceras via e-post med information som tex nyheter och avvikande öppettider etc.
 • Bjuda in till event och evenemang
 • Kommunikation via sms och/eller e-post med information om ex. inställda klasser, ändringar i klasser samt inbokning från reservlistan.

Nyhetsbrev och marknadsföringsutskick till dig sker med stöd från ditt samtycke som du när du vill kan dra tillbaka. Saknas samtyckte till utskick via e-post kan Filborna Arena vid exempelvis förfallen faktura, ändå kontakta dig via e-post för att ge information om detta.

Behandlingen av dina personuppgifter sker med den lagliga grunden för att Filborna Arena skall kunna uppfylla ett avtal.

 

5.    LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Samtliga insamlade personuppgifter hanteras och lagras i affärssystemet BRP Systems AB som är personuppgiftsbiträde.

Dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och i enlighet med bestämmelserna i GDPR under tiden som du är nyttjare av Filborna Arenas olika tjänster. Dina personuppgifter avidentifieras senast 6 månader efter att du avslutat ditt medlemskap hos oss. En avidentifiering kan endast ske när följande krav är uppfyllda;

 1. Medlemskapet är avslutat
 2. Alla betalningar för medlemskapet är genomförda (vid obetald faktura och obetalda bokningar kan ingen uppsägning eller avidentifiering fullföljas)

Personuppgifter som lagras till följd av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Du kan läsa mer om dina rättigheter att återkalla samtycke i avsnitt 7.

 

6.    DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Filborna Arena har integrationer med tredje part för att kunna erbjuda dig som medlem tillgång till applikationer och verktyg. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster.

 1. MyWellness – Technogym
  När du blir medlem på Filborna Arena sker en integration av ditt användarkonto till tredje parten Technogym och dess applikation MyWellness. Det sker en synkronisering av vissa personuppgifter såsom namn, e-postadress och träningshistorik (inpasseringar i anläggningen, besök på gruppträningspass etc) Mywellness kan även lagra information som själv väljer att dela med dig av i applikationen såsom hälsodata.
 1. Kreditupplysningsföretag
  Vid uteblivna betalningar kan information om ditt konto komma att delas till tredje part kreditupplysningsföretag som Filborna Arena anlitar, i den utsträckning som lagen tillåter.
 1. Leverantör av IT-system som tillhandahåller plattform och tekniska lösningar för Filborna Arenas medlemssystem.
 2. E-postsystem som vi använder för att skicka ut nyhetsbrev till Dig som medlem.

 

7.    DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte samt vilka tredje parter som mottar dina uppgifter.

Du kan själv se och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på ditt användarkonto på www.filbornaarena.se eller i bokningsappen.  Du kan enkelt ändra dina uppgifter under Mina Sidor.

Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter. Du har rätt till att återkalla samtycken samt dataportabilitet.

Du kan närsomhelst kontakta oss för att;

 • Begära rättelse av eventuella felaktiga uppgifter om dig;
 • Begära tillgång till och information om vilka personuppgifter vi behandlar av dig
 • Begära att dina personuppgifter raderas (om villkoren i avsnitt 5 är uppfyllda)

Du kan kontakta oss via mejl (info@filbornaarena.se), telefon (042 –  450 84 34) eller via receptionen på plats i anläggningen.

Dessa villkor har fastställts av Filborna Arena och gäller från och med 2018-05-25. Uppdaterad information 6/1-2019.