Kurser Vi hjälper dig att utvecklas!

Vattenkurser 2019

I vattnet hittar du våra vattenkurser som innefattar 15 träningstillfällen (1 gång i veckan). Kurserna startar i januari och augusti varje år. Du kan närsomhelst hoppa på en kurs om det finns lediga platser.
Terminsstart vecka

Måndag 11:05 FULL
Tisdag   11;05  & 19:05
Onsdag 11:05, 14:05 & 19;00
Torsdag  18:05
Fredag 11:05

Våra kurser kostar 1200 :- per termin.

kursvatten

Born to move – barnkurser – ÅTERKOMMER MED MER INFORMATION

Born to move är en träningsform som är skapade för barn och
ungdomar. Musiken och rörelserna är anpassade för varje åldersgrupp
och varvas med lek, dans och sport.

2- 3 år:
Barnen deltar tillsammans med en förälder. Genom att sjunga och dansa utvecklar vi motorik, tal och kroppskännedom. All musik är på svenska för att barnen ska kunna följa med.

 

born to move 4 – 5 år

Genom att dansa, sjunga och röra sig till specialframtagna musik- och danssagor tränar vi vår fantasi, inlevelseförmåga, koncentration och kreativitet. Passen handlar om att upptäcka rörelseglädjen medan vi på samma gång utvecklar kroppsmedvetenhet och motorik. Terminen avslutas med en uppvisning.

 

 

 

born to move 6-7 år

6-7 år:
De äldre barnen arbetar mer träningsorienterat med hjälp rörelsekategorier som MOVE, DANCE, PUNCH/ KICK, JUMP, YOGA och GAMES. Vi varvar olika former av rörelse med lekar och väcker rörelseglädje i en form fri från tävlingsinslag. Terminen avslutas med en uppvisning.